Eiropas eksāmens tiešsaistē šogad notiek 7., 8. un 9.maijā.

Mūsu skolā 3. maija darba diena tiek atstrādāta 8. maijā, piedaloties Eiropas eksāmenā vietnē www.esmaja.lv! 1.-3. klašu audzinātāji ir piereģistrējuši dalībai savas klases un rezultātus saņem vienkopus; 4.-9. klašu skolēni startē individuāli, skolotājam nosūtot savus iegūtos rezultātus pēc to saņemšanas e-pastā!

Ar Eiropas eksāmena noteikumiem var iepazīties un sākt darbošanos šeit:  https://eksamens.eu/#sakums