30. aprīlī Kuldīgas novada pašvaldība sveica 55 novada izcilākos skolēnus – jauniešus, kuriem ir augsti sasniegumi novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī skolēnus, kuri ir aktīvi sabiedriskajā darbībā un popularizē savas skolas, novada vārdu. Jau otro gadu epidemioloģiskās situācijas dēļ pasākums norisinājās videokonferences režīmā. Šogad skolēniem bija jāizvēlas mīļākais citāts, kas viņus iedvesmo un atbilst viņu būtībai.

Apsveicam un lepojamies ar Danu Lību Blūmu un Sindiju Zelču no mūsu skolas!