Š.g. 27.aprīlī plkst. 15.00 skolas zālē tiek organizēta Skolas vecāku sapulce.

Darba kārtībā informācija:
👉Par Valsts pārbaudes darbiem;
👉Par karjeras jautājumiem;
👉Par 1.-4. kl.skolēniem plānotām radošajām aktivitātēm vasaras brīvlaikā;
👉Par skolas darbību programmā” Latvijas skolas soma”
👉Par aktualitātēm un plānotām izmaiņām skolas iekšējos dokumentos nākošajā mācību gadā;
👉Citi jautājumi.

🕒Lūgums jau laicīgi ieplānot šo tikšanos! (Vismaz viens no ģimenes). Pēc Skolas sapulces būs iespēja tikties klašu vecāku sapulcēs, kā arī individuālās sarunās ar pedagogiem.