Mēs – Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas sākumskolas klases esam saņēmuši uzaicinājumu no Nīkrāces pamatskolas skolēniem pārbaudīt savu varēšanu “Lasīšanas izaicinājumā”, tāpēc no 12. – 16. februārim Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas sākumskolas skolēni cītīgi katru dienu lasīs gan skolā, gan mājās. Aicinām arī Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas skolēnu vecākus un vecvecākus aktīvi līdzdarboties savu bērnu/ mazbērnu lasītprasmes attīstīšanā. Lasītprasme ir visas mācīšanās atslēga! Tāpēc lasīsim grāmatas, stāstīsim par izlasīto, dalīsimies ar uzzināto un kļūsim zinošāki!