17.novembrī, plkst.12.00
Saieta namā “Sencis”

Erudīcijas konkurss komandās
“ES MĪLU TEVI, LATVIJA!”

Konkurss sadarbībā ar Z.A.Meierovica pamatskolu.
Aicinām pieteikties skolēnus un viņu vecākus, skolotājus, pagasta darbiniekus
un ikvienu interesentu, kurš vēlas piedalīties konkursā.

Dalību pieteikt līdz 16.novembrim pa tālr. 25618976.