Vadoties pēc Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas vērtēšanas kārtības un MK noteikumiem Nr. 157, 9. klasei mācību process tiks organizēts:

  •  Pēdējie noslēguma pārbaudes darbi tiek uzrakstīti līdz 20. maijam, ar iespēju iegūtos vērtējumus nepieciešamības gadījumā uzlabot divu nedēļu laikā;
  •  Gada vērtējumus pedagogi izliek līdz 10. jūnijam;
  •  Mācību gadam apstiprinātais stundu plāns mainās no 23. maija, kad stundu plāns tiek pārkārtots, lai nodrošinātu papildus gatavošanos gaidāmajiem eksāmeniem.