2022. gada 6. janvārī valdība pieņēma lēmumu līdz 28. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju valstī. Izglītības jomā tiek paplašinātas iespējas bērniem apmeklēt interešu izglītības un sporta nodarbības, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Galvenie noteikumi, kas jāievēro turpmākā darbā realizējot interešu izglītības programmas:

– Interešu izglītības nodarbībās piedalās visi skolēni, kuri veikuši rutīnas skrīninga testu savā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam, tostarp arī pārslimojušie (testējoties no 7. nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas) un vakcinētie (pirmsskolniekus netestē, izņemot gadījumu, ja nodarbībā pirmsskolas vecuma izglītojamie pārklājas ar pamatizglītības pakāpes izglītojamiem);

– Vakcinētie un pārslimojušie izglītojamie pirms nodarbības uzrāda vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu;

– Gan skolās/gan izglītības iestādēs ārpus skolas/pirmsskolas interešu izglītības nodarbībās var pārklāties jauktu klašu/grupu audzēkņi;

– Klātienē nodarbības laikā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 skolēni vienā grupā;

– Iekštelpās katram skolēnam jāparedz ne mazāk kā 3 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības;

– Skolēni no 7 gadu vecuma un pedagogi lieto sejas aizsargmaskas gan nodarbību laikā, gan atrodoties koplietošanas telpās (maskas nav jālieto fizisku aktivitāšu, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un deju mācību procesa laikā);

– Telpās jānodrošina ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros jānodrošina svaiga gaisa pieplūde telpai;

– Tad, ja interešu izglītības nodarbībā iekštelpās pirmsskolas vecuma izglītojamie pārklājas ar pamatizglītības pakāpes izglītojamiem, pirmsskolas vecuma bērniem ne agrāk kā 24 stundas pirms nodarbības vecāku uzraudzībā jāveic antigēna paštests, par tā rezultātu paziņojot atbildīgajai personai – pulciņa pedagogam. Antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē bērnam var veikt arī pirms nodarbības norises. Pozitīva paštesta gadījumā bērns nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu, pedagogs ziņo skolas vadībai/BJC administrācijai par pozitīvā testa gadījumu un kontaktpersonām.

– Paštestus tiem pulciņiem, kas norisinās ārpus skolām/pirmsskolām (BJC, Sporta skolā, skeitparkā, Tehniskās jaunrades centrā u.c.) nodrošina Kuldīgas nov. BJC. Par paštestu saņemšanu un izsniegšanu tiks informēti konkrēto pulciņu pedagogi, kas noziņojuši BJC administrācijai par faktu, ka konkrētā interešu izglītības programmā ir grupas, kurās nodarbības apmeklē gan pirmsskolnieki, gan pamatizglītības pakāpes izglītojamie, norādot konkrētu skaitu pirmsskolnieku, kam būs nepieciešams nodrošināt paštestus.