10.novembrī plkst.11.10
skolas Svinību zālē
pirmsskolai un 1.-7.kl.

MĀRTIŅDIENAS SVINĒŠANA

Ķekatnieki aicina visus (ar un bez maskām) uz kopīgu Mārtiņdienas svinēšanu. Kopā iesim rotaļās, minēsim mīklas, dziedāsim, dancosim un ieklausīsimies laika un ražas pareģojumos.