Arī mūsu skolā 2020./2021. mācību gada noslēgums 31.maijā. Liecību izsniegšana – attālināti. Izņēmuma gadījumā, ievērojot visas sanitārās normas, liecības tiks izsniegtas ārpusē, pie skolas

 • 1.-4.klase no plkst.10.00 līdz 12.00;
 • 5.-9.klase no plkst 12.00 līdz 14.00.

Mēs lepojamies!

Noslēdzot 2020./2021. m.g.

Par teicamām un izcilām sekmēm Zelta liecības saņem:

 • Deivids Babrāns /1.kl./
 • Mārcis Zalkovskis /1.kl./
 • Ance Nīkrence /2.kl./
 • Evelīna Keisija Leimane /3.kl./

Par labām un teicamām sekmēm Sudraba liecību saņem:

 • Fridrihs Andersons /2.kl./
 • Ralfs Bože /2.kl./
 • Beāte Žežulka /2.kl./
 • Gustavs Blinds /3.kl./
 • Nelda Lagzdiņa /3.kl./
 • Regnārs Lapiris /3.kl./
 • Santa Zelča /4.kl./
 • Toms Dembovskis /5.kl./
 • Estere Oliņa /5.kl./
 • Estere Tīsa /5.kl./
 • Sindija Zelča /6.kl./
 • Inguss Jēkabsons /6.kl./
 • Erna Ozoliņa /7.kl./
 • Dana Lība Blūma /9.kl./

Par centību mācību rezultātu uzlabošanā:

 • Marts Adrians Graubergs /1.kl./
 • Mārcis Zalkovskis /1.kl./
 • Jānis Dāvids Meisters /1.kl./
 • Leo Kļava /1.kl./
 • Deivids Babrāns /1.kl./
 • Ralfs Bože /2.kl./
 • Beāte Žežulka /2.kl./
 • Ance Nīkrence /2.kl./
 • Dmitrijs Kuzņecovs /3.kl./
 • Evelīna Keisija Leimane /3.kl./
 • Santa Zelča /4.kl./
 • Karīna Pozdiševa /4.kl./
 • Alekss Prūsis /4.kl./
 • Toms Dembovskis /5.kl./
 • Estere Oliņa /5.kl./
 • Sindija Zelča /6.kl./
 • Aksels Nīkrencis /6.kl./
 • Elvijs Riders /6.kl./
 • Gabriels Lapiris /7.kl./
 • Sabīne Babre /8.kl./