24. un 25. februārī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs organizēja tautasdziesmu dziedāšanas sacensību “Lakstīgala 2021” skolēniem no 1. līdz 12. klasei, un šis konkurss pirmo reizi norisinājās tiešsaistē Zoom platformā.

Konkursam kopā pieteicās 13 dalībnieces – 7 skolnieces 1.-4.klašu grupā un 6 dalībnieces 5.-9. klašu grupā.

Skolnieces šajā sacensībā parādīja savas zināšanas, kuras apgūtas, mācoties no Roberta Zuikas apkopotās tautasdziesmu izlases “Lakstīgala”. Dalībniecēm katrai savā vecuma grupā bija noteikts skaits tautasdziesmu, kas jāiemācās no galvas, kā arī jāzina dažādi latviešu senvārdi, tradīcijas, latviešu tautas mīklas, mūzikas instrumenti un tautastērpu detaļas, tāpat jāatpazīst dziesmas pēc dzirdes vai jāatrod pantiņos trūkstošie vārdi.

1.-4.klašu grupā:

3. vietu ieguva Santa Zelča no Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas (skolotāja Anete Siltāne).

5.-9.klašu grupā:

1. vietu ieguva Dana Blūma no Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas (skolotāja Anete Siltāne);

2.vietu ieguva Erna Ozoliņa Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas (skolotāja Anete Siltāne);

3. vietu ieguva Sindija Zelča Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas (skolotāja Anete Siltāne).

Paldies pedagogiem, vecākiem un visiem pārējiem skolēniem, kas piedalījās, lai konkurss izdotos un latviešu tautas tradīcija dzīvotu!

Informācija no Kuldīgas novada BJC.