Laikraksta “Kurzemnieks” 66.numurā (23.augustā) piektā lappuse veltīta Kabiles pagasta jaunumiem.

Rendeniece Zane Zvagule-Stolbova jau trīs gadus Kabiles pamatskolā strādā ar degsmi un kolēģiem ir mentore datorlietās.