05.-09.09. DZEJAS DIENAS 2022 “Mēs savai Kabilei, skolai”

  • 5.,6.septembris. 4.-9.kl. JAUNRADES KONKURSS “Mans dzejolis”.
  • 7.septembris. ZIEDU PAKLĀJA veidošana skolas zālienā.
  • 8.septembris. Akcija “ĀRA DZEJA”.
  • 9.septembris. Noslēgums “DZEJAS STUNDA” visai skolai.