DZEJAS DIENAS 2021

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā

Ziedu paklājs “Atkal kopā” 6.-10.septembris (pirmsskolas grupiņas un visas klases)

Skolēnu jaunrades konkurss “Mans dzejolis” 6.-10.septembris (5.-9.kl.)

Dzejas stunda visiem Dzejas dienu noslēgumā 10.septembrī skolas pagalmā:

  • Jaunrades konkursa noslēgums, darbu izstāde;
  • Mūsu skolēnu literārās jaunrades krājuma “DZEJAS DIENAS” (Nr.25)
    vaļā vēršanas svētki;
  • Jauno autoru dzejas lasījumi;
  • Tikšanās ar dzejnieci Sapņotāju.

Mūsu skolēnu literārās jaunrades krājuma “DZEJAS DIENAS” (Nr.25): Dzejas-dienas-2021_Krajums