Skolas autobusu maršruti pirmajā nedēļā

1.septembrī: Upmaļi 9.40; Šķēde/Dūzēni 9.00; Vāne (centrs) 9.30.
Mājās sāk vest no 11.40.

2.un 3.septembrī Zutēni 8.50; Norkalni 8.55; Būriņas 9.00; Miļģumi/Bāči 9.05; Silakrogs 9.20; Baznīca 9.25; Upmaļi 9.35; Višļi 9.40.
Šķēde 9.00; Balodīši/Dūzēni 9.05; Vāne/Burtiņi 9.30; Vānes centrs 9.35; Pēdznieki 9.45.
Mājās 2.09. no 14.30; 3.09. no 13.00 .

 

Vecāku kopsapulce ZOOMā 30.augustā plkst 19.00

  • 1.septembra norise.
  • Iepazīšanās ar jauniem skolas iekšējās kārtības noteikumiem.
  • Pasākumi septembrī.
  • Dažādi organizatoriski jautājumi.

Tiešsaite šeit: adrese

ID 826 619 70099; passcode: kabile20. (Parole saņemta e-pastā)

 Par testēšanas norisi skolās un pašizolācijas ievērošanu skolēniem.

Precizeta_informacija_par _testesanu.

Ja skolēns atgriezies no ceļojuma