17.novembrī plkst.17.00
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas Svinību zālē

Valsts svētku koncerts
LATVIJAS VĒSTURES LAPAS ŠĶIRSTOT

Piedalās skolas pašdarbnieki.
Pēc koncerta pie skolas izliksim gaismas rakstus. Paņemsim līdzi āra svecītes.