Arī šogad turpinās tradīcija – projektā “Latvijas skolas soma” skolēniem tiek dota atmaksāta iespēja baudīt izglītojošus pasākumus, kurus iespējams iekļaut mācību procesā! Tā kā šogad formāts ir atšķirīgs no iepriekšējām reizēm, jo 7.-9. klašu skolēni mācās mājās, tad arī iespēja iesaistīties projektā tika meklēta tā, lai to varētu īstenot mājas apstākļos!

Mūsu skola ir atradusi iespēju sadarboties ar Latvijas Nacionālo Kino centru un piedāvāt 7.-9. klašu skolēniem iespēju noskatīties animācijas filmu “Mans mīļākais karš” vēstures stundas ietvaros. Filma ir saņēmusi starptautisku atzinību un tās autore ir mūsu novadniece, līdz ar to, varam lepoties, ka esam sava novada patrioti!

7.-9. klašu skolēniem tiek nosūtīta saite uz filmu Mans mīļākais karš, kas sāks darboties 17. novembrī plkst. 8.00 no rīta un darbosies turpmākās 48 stundas.

Pēc animācijas filmas noskatīšanās, skolēniem būs nosūtīti uzdevumi, lai sniegtu atgriezenisko saiti par redzēto!