Pieejama jauna platforma “DigiKlase” ar vairāk nekā 700 digitāliem mācību materiāliem, rīkiem un platformām

Lai rosinātu izglītības jomas speciālistus tehnoloģijām bagātinātu mācīšanās procesu padarīt pedagoģiski jēgpilnu, kopš šī gada sākuma janvāra projekta “DigiKlase” komanda un Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti strādā pie jaunas platformas izstrādes. Tajā tiek apkopoti un klasificēti Latvijā un pasaulē pieejami daudzveidīgi digitāli mācību materiāli un rīki.

 

“DigiKlase tapa ar lielu domu – atbalstīt Latvijas skolotājus. Šo mērķi vēlamies sasniegt ne tikai piedāvājot mācību materiālu datubāzi skolās jau strādājošiem skolotājiem, bet arī ļaujot Latvijā aktīviem izglītības jomas darbiniekiem pastāstīt un parādīt savu veikumu. Tomēr viens no būtiskākajiem DigiKlases ieguldījumiem ir topošo skolotāju izglītībā. Tā kā platformu izstrādā un uztur Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes darbinieki, arī tās turpmākā attīstībā nozīmīgu lomu redzam sadarbībai ar fakultātes studentiem un docētājiem, iepazīstinot viņus ar plašo materiālu klāstu, kā arī mudinot pievienot un izstrādāt jaunus tehnoloģiju bagātinātām mācībām domātus mācību materiālus,” par DigiKlasi stāsta projekta vadītāja Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā.

 

DigiKlases krātuvē šobrīd apkopoti un ievadīti vairāk nekā 700 dažādu materiālu, kas klasificēti atbilstoši digitālu mācību līdzekļu kategorijām. Kategorijas vienu no otras atšķir to funkcionalitāte un mērķis, kam digitālais mācību līdzeklis izmantojams, savukārt Digiklases projekta komandas izstrādātie kritēriji palīdzējuši veikt materiālu analīzi un grupēšanu, lai atvieglotu skolotāja darbu, ieviešot kādu no materiāliem mācību procesā.

 

Platforma veidota tā, lai katrs skolotājs DigiKlasē atrastu sev noderīgus materiālus, tomēr ikviens ir aicināts pievērst uzmanību katra mācību materiāla saturam, piemērojot tos skolēnu mācību vajadzībām. Izveidotā krātuve apkopo materiālus visiem izglītības posmiem, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar pieaugušo izglītību. Platformā izveidots filtrs un meklētājs, kas tās lietotājiem palīdzēs atlasīt nepieciešamos materiālus pēc tādiem parametriem kā mācību priekšmets, vecums, materiāla veids un citiem.

 

Darbu pie platformas plānots turpināt, gan papildinot datubāzi ar arvien jauniem digitāliem mācību līdzekļiem un rīkiem, pievienojot vēl neapkopotos materiālus, gan aicinot izglītības jomas speciālistus  izstrādāt un DigiKlasē publicēt jaunus interaktīvus mācību līdzekļus. Tāpat plānots attīstīties un nākotnē piedāvāt metodiskos ieteikumus video instrukciju veidā, darbā ar dažādiem izglītības un satura izstrādes rīkiem. Visi lietotāju iesniegtie ieteikumi par materiāliem vai rīkiem tiks izvērtēti un pievienoti DigiKlases datu bāzē, savukārt LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem ik gadu būs iespēja strādāt pie DigiKlases platformas attīstības studiju prakses ietvaros, tādā veidā gūstot iespēju labāk iepazīties ar lielo digitālo mācību līdzekļu klāstu.

 

Platforma pieejama šeit: www.digiklase.lv.

 

Projekts īstenots ar Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu.