Policista profesiju – Liepājas Drošības klasē. 27.04.