Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas

9.klases izlaidums

kopā ar vecākiem un pedagogiem 12.jūnijā plkst. 13.00.
Skolas Svinību zālē un pie ieejas skolā.