Izrāde “Klusētāji” Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā