Apmeklējam Dzīvo muzeju “Senās Kuldīgas stāsts” 09.05.