8., 9.kl. nodarbības I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā